RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH


- PRAKTYKA

W 2015 roku posłowie Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i niezrzeszeni zgłosili kandydaturę Adama Bodnara na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. 24 lipca 2015 Sejm wybrał go na urząd RPO (za jego kandydaturą zagłosowało 239 posłów, kontrkandydatka Zofia Romaszewska otrzymała 155 głosów). 7 sierpnia 2015 Senat zatwierdził jego wybór i 9 września 2015 Adam Bodnar złożył przed Sejmem ślubowanie, obejmując tym samym urząd na okres pięcioletniej kadencji.

W praktyce wygląda to tak, iż Rzecznik Praw Obywatelskich, w większości przypadków nie zajmuje się rozpatrywaniem spraw Obywateli. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich skupia się głównie na działalności politycznej i promocji ugrupowań politycznych, wywodzących się z lewej strony sceny politycznej, co widać szczególnie w mediach społecznościowych (Twitter etc.). Wszelkie spotkania i medialne wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich skupiają się na krytyce obecnie rządzącej partii i promocji opozycji. Moja sprawa podobnie jak sprawy setek Polaków jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich zbywana i pomijana, bowiem nie "zalicza się" do promocji opozycji, a dodatkowo uderza w kolegów Adama Bodnara z mediów społecznościowych, których za wszelką cenę chronić należy, co okazuje się specjalnością RPO, szczególnie w sytuacji jawnego łamania praw obywateli zawartych w Konstytucji RP. Ale co Konstytucja RP znaczy dla Adama Bodnara, kiedy w grę wchodzi dobro kumpli? Nic nie znaczy, jak mawiał Antoni Kępiński "Ze wzrostem poczucia władzy rośnie poczucie własności, a maleje poczucie rzeczywistości".


Adam Bodnar a przestępstwa z nienawiści - STALKING.

W praktyce mogę ocenić pracę RPO na rzecz osób poszkodowanych przestępstwami z nienawiści -  w tym stalkingiem. Dowód? Proszę bardzo, wystąpienie Adama Bodnara z 2010 roku, w sprawie stalkingu, kiedy to jeszcze Adam Bodnar sprawował funkcję społeczną - działając w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jakże odmienne od obecnego stanowiska Adama Bodnara, kiedy to zajmuje funkcję polityczną, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, co dodatkowo wykorzystuje do ochrony swoich znajomych. Przykłady i wystąpienia Adama Bodnara wraz z HFPC w sprawie stalkingu można mnożyć, co pokazuje nagłą zmianę poglądów na przestrzeni kilku lat, zmiany zajmowanego stanowiska oraz pozyskania nowych znajomości, które to dla Adama Bodnara stały się piorytetem. Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest organizacją, która systematycznie zbywa osoby, które do niej się zwracają z prośbą o udzielenie wsparcia, o czym miałam okazję się przekonać (opis w dziale FUNDACJE), osoby działające w HFPC są ściśle związane z Adamem Bodnarem, który sam z tej organizacji się wywodzi. Działania Bodnara są tożsame z działaniami HFPC (wystąpienia w sprawach dziennikarzy, polityków, sędziów IUSTITIA i osób medialnych, pomoc prawna i wsparcie dla dziennikarzy, polityków i osób medialnych). Obywatele - nie związani z mediami - nie istnieją. Niestety szokująca ignorancja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w rzeczywistości organizacji politycznej, potwierdzona jest przez ogrom wiadomości, jakie otrzymuję od osób, których podobnie jak mnie zlekceważono oraz potwierdzona jest w wywiadach z osobami dotkniętymi przemocą, które podkreślają ignorancję tej organizacji.

Pozostaje wierzyć, że na następną kadencję zostanie wybrana osoba, która swoim działaniem, a nie kampanią medialną, udowodni, że jest godna piastowania tego zaszczytnego urzędu, sprawowanego na rzecz wszystkich obywateli RP, a nie tylko polityków i dziennikarzy.

O politycznych aspiracjach pracowników biura Rzecznika Praw Obywatelskich, świadczy chociażby fakt, iż zastępca RPO - pani Spurek zrezygnowała ze sprawowanej funkcji (piastowanej na rzecz Obywateli) i obecnie jest pełnoprawnym politykiem, który dołączył do partii politycznej, która została zarejestrowana 29 czerwca 2018 pod nazwą Kocham Polskę. Podczas konwentu założycielskiego przyjęła nazwę „Wiosna”. Z list partii "Wiosna" bierze udział w wyborach politycznych. 

Pismo Adama Bodnara jako sekretarza HFPC z 2010 roku odnoszące się do projektu wprowadzenia art. 190a do Kodeksu Karnego i penalizacji przestępstwa stalkingu. Adam Bodnar, przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podkreśla, że:


1. "stalking jest przestępstwem, które wymaga natychmiastowej reakcji ze strony organów ścigania, zarówno w zakresie kwestii ujęcia i odizolowania sprawcy";

2. "zapewnienie opieki pokrzywdzonemu", jest kluczowym elementem prowadzenia postępowania. Stosowanie środków zapobiegawczych, tj. zakazu kontaktowania się, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego;

3. fundamentalne znaczenia ma ochrona prywatności osób pokrzywdzonych;

4. z przeprowadzonych badań wynika, że zagrożenie przestępczością jest wysokie;

5. władze państwowe mają obowiązek ochrony sfery prywatnej obywateli, w szczególności zmierzające do identyfikacji tożsamości przestępcy.


 

Takie stanowisko zarówno obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz fundacji - HFPC - można porównać z odpowiedziami udzielanymi Obywatelom, które to są zbywające, ignorujące i przede wszystkim stanowią zaprzeczenie oficjalnych postulatów oraz wypowiedzi medialnych tych ludzi. Poniżej zamieszczam skany pism do Rzecznika Praw Obywatelskich, co jeszcze bardziej pokazuje absolutny brak działań w sprawach obywateli, co przekłada się na wsparcie i poparcie hejtu, stalkingu oraz przemocy. Praktyka i postępowanie są diametralnie inne od poglądów prezentowanych i publikowanych w mediach.

 


Maj 2016 r.

Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich (identyczne pismo dostały fundacje, do których się zwróciłam, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka) dotycząca przeprowadzonego postępowania karnego w Bydgoszczy oraz w Krakowie.

Czerwiec 2016 r.

Wniosek z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przesłania akt sprawy karnej z Krakowa. Zgodnie z informacją zawartą we wniosku, po przesłaniu akt sprawy, do dnia dzisiejszego (lipiec 2019 r.) nie zostałam poinformowana o podjętych działaniach.


Lipiec 2016 r.

Moja odpowiedź na wniosek biura RPO z czerwca 2016 r. dotyczący przesłania akt sprawy z Krakowa (bez odpowiedzi do dnia dzisiejszego, tj. lipiec 2019 r.). Celem uzasadnienia jest podkreślenie łamania prawa przez sędzię Sądu Rejonowego Kraków Podgórze - tj. Dorota Grabska - Trześniowska, która w wyznaczonym przez siebie terminie posiedzenia tj.1 kwietnia 2016 roku, odmówiła odczytania postanowienia, nie dopuściła by cokolwiek zostało na sali rozpraw powiedziane na temat sprawy karnej i po wejściu na salę od razu zamknęła posiedzenie, osobom, które przyszły na odczytanie postanowienia kazała opuścić salę (!), następnie wyznaczyła kolejny termin posiedzenia przypadający na koniec maja 2016 roku. W maju posiedzenie z udziałem prokuratora JAROSŁAWA BROŻKA było niejawne. Zostało utajnione wbrew przepisom prawa, wbrew moim wnioskom o jawność sprawy. Skany z opisem dostępne są w dziale Akta Kraków.

Lipiec 2016 r.

Mój wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o wystąpienie (bez odpowiedzi do dnia dzisiejszego, tj. lipiec 2019 r.).

Kwiecień 2017 r.

W kwietniu 2017 r. RPO postanowił wystąpić do prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy - Jerzego Dużego. Tego samego, który w Collegium Medicum w Bydgoszczy uczy prawa medycznego i farmaceutycznego na wszystkich kierunkach studiów na wydziałach Nauk o Zdrowiu, Lekarskim i Farmaceutycznym. Umorzona z powodu przedawnienia sprawa karna, a dotycząca przestępstwa plagiatu dla dziekana Wydziału Prawa UMK w Toruniu, szeroko opisywana w mediach dostępna jest w dziale Akta Bydgoszcz. Do dnia dzisiejszego (lipiec 2019 r.) brak odpowiedzi. Cóż, terminy ustawowe na załatwienie sprawy nie obowiązują nie tylko w biurze RPO, ale również w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy.

 

Od kwietnia 2017 roku upłynęły ponad dwa lata. Rzecznik Praw Obywatelskich milczy, zajęty jest wywiadami, promocją personalną swojej osoby w mediach oraz aspiracjami politycznymi swoich pracowników. Poza tym Rzecznika zajmują wystąpienia w sprawach dziennikarzy oraz swoich znajomych, ataki na ugrupowania polityczne znajdujące się po prawej stronie sceny politycznej i promowanie polityków lewicy, co widać szczególnie na Twitterze. Sprawy Obywateli dla Rzecznika Praw Obywatelskich nie istnieją, schodzą na dalszy plan, co widać w zamieszczonych skanach. Adam Bodnar w przedmiotowej sprawie wystąpił, ale skutków brak podobnie jak odpowiedzi, można wpisać do tabelki, a statystyki wystąpień RPO rosną, jednak efekt jest marny, a jakość pracy Adama Bodnara na rzecz Obywateli (z wyłączeniem sędziów IUSTITIA, dziennikarzy, polityków lewicy) pozostawia wiele do życzenia.


Aktywność Adama Bodnara sprowadza się do udzielania wywiadów. Poza aktywnością medialną w prasie, telewizji Adam Bodnar odbywa też podróże po Polsce (jak możemy przeczytać na TT, "podróże co miesiąc po kraju"). A stanowisko dla Obywateli (tu w przypadku przestępstw z nienawiści: stalkingu / hejtu / przemocy) jest diametralnie inne od tego prezentowanego w mediach, na konferencjach i w poniższych tweetach. Z tweetów możemy się również dowiedzieć, jak bardzo nękany i zastraszany jest Adam Bodnar, cóż inni Obywatele nie dorównują RPO pod względem poziomu nękania, stąd pewnie wynika brak odpowiedzi i ignorancja ze strony samego RPO i fundacji zajmujących się przemocą.