EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA

PRZEPISY UE

/W PRZYGOTOWANIU/

SKARGA

DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW

 CZŁOWIEKA


Z uwagi na ilość pytań dotyczących odwołania do instytucji europejskich, w tym ETPCz oraz wymogów i sporządzenia skargi, wrzucam poniżej skan jednej z moich pierwszych skarg do ETPCz. Opis postępowania i wymogi skargi zostaną opisane w niniejszym dziale, w późniejszym terminie.

Skarga została sporządzona i wysłana przez mojego pełnomocnika / adwokata. Skargę wnosi się na specjalnym formularzu dostępnym na stronie sądu: echr.coe.int Termin do złożenia skargi to 6 miesięcy od daty podjęcia ostatecznej, prawomocnej decyzji w sprawie, o którą chodzi. Biorąc pod uwagę obecną ilość moich prywatnych spraw przeciwko Polsce wniesionych w różnych instytucjach międzynarodowych i postępowania jakie się toczą, mogę stwierdzić, iż punktem odniesienia do wniesienia skarg powinno być aktualne orzecznictwo, dlatego, że Europejski Trybunał Praw Człowieka jest specyficzną instytucją, która odniosła duży sukces, co przekłada się na popularność wnoszonych skarg i niestety na ich bardzo częste oddalenie. Dlatego należy bardzo dokładnie przeanalizować podnoszone zarzuty i przywoływane sprawy co wymaga nakładu czasu.Odpowiadając na kolejne wątpliwości Europejski Trybunał Praw Człowieka informuje pisemnie o każdej podjętej czynności, w tym o nadaniu biegu sprawie, przekazaniu do komisji, oddaleniu skargi lub o podjęciu postępowania i wyznaczeniu kolejnych terminów. Po prawej stronie przykład/ wzór odpowiedzi jaka zostaje doręczona stronie. Należy bezwzględnie przestrzegać terminu 6 miesięcy do wniesienia skargi ponieważ z powodu przekroczenia wysłania pisma nawet o 1 dzień, zostaje ono automatycznie  oddalone.