AKTA BYDGOSZCZ


Skany z przeprowadzonego postępowania znajdują się w drugiej części, na dole strony. W pierwszej części opiszę KOLOKACJE RODZINNE I ZAWODOWE W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W BYDGOSZCZY, na przykładzie umorzonych spraw opisywanych w mediach.

1.     Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 190a KK zostało wysłane w kwietniu 2015 r. do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przez mojego pełnomocnika.

2.     Do zawiadomienia dołączono: wydruki smsów z groźbami i wyzwiskami, printscreeny z Facebooka, listę świadków, podczas przesłuchania zostawiono na komisariacie policji nagrania rozmów Jacka Sapy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który powoływał się na fałszywe, ustne informacje uzyskane z Collegium Medicum w Bydgoszczy i na tej podstawie opierał swoje decyzje po śmierci ówczesnego Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (dowód: stenogramy spisane przez kancelarię adwokacką, moje zeznania i załączniki).

3.     Dotyczyło:

- mojego sąsiada i studenta tej samej Uczelni Collegium Medicum w Bydgoszczy – Michała R., studiującego na Wydziale Nauk o Zdrowiu, na kierunku Fizjoterapia. Chłopak ten nie ukończył 1 roku studiów, nie ukończył żadnych studiów wyższych (przynajmniej do czasu rozpatrywania postępowania).

- oraz studentów z mojego roku m.in. Jarosława B., Dawida K. i innych, którzy powtarzali kilkukrotnie lata studiów. Jarosław B. kolejny raz nie zdał egzaminów z powtarzanego, kolejny raz 3 roku studiów, mimo tego, został wpisany na wyższy 4 rok. UWAGA! W Bydgoszczy, mimo braku uzyskania zaliczenia egzaminu na 3 roku studiów m.in. z Technologii Postaci Leków (przedmiot ten jest 3 letni, rozpoczyna się na 3 roku i kończy na 5 roku studiów. Warunkiem uczęszczania jest zaliczenie poszczególnych, kolejnych etapów na poszczególnych latach studiów: tj. technologii postaci leków, farmacji przemysłowej, farmacji szpitalnej) został wpisany na 4 rok studiów. Na 4 roku dalej nie zdał tych egzaminów (kolejno z 4 i 3 roku), został wpisany na 5 rok studiów. Prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego była Bogumiła Kupcewicz (Chemia Ogólna), żona sędziego Sądu Rejonowego, przewodniczącego III Wydziału Karnego w Bydgoszczy, a obecnie sędziego Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Koledzy Kupcewicza (który wtedy był przewodniczącym wydziału) Wydziału III Karnego rozpatrywali zażalenia mojego Pełnomocnika. Znamiennym jest fakt, że Bogumiła Kupcewicz odgrażała się po wszystkich przegranych prawomocnie w I instancji sprawach sądowych przez Dziekana Collegium Medicum w Bydgoszczy, wytoczonych z mojego powództwa. Groźby próbowała spełniać m.in. przy pomocy źle wystawianych kart przebiegu studiów, których korekta trwała miesiącami, została zakończona pod rygorem kolejnych spraw sądowych. Pod rygorem kolejnej, trzeciej sprawy sądowej, Rektor UMK i Dziekan CM UMK podpisali wszystkie dokumenty przedłożone przez moich Pełnomocników z Poznania. Kolegą Pani Kupcewicz zasiadającym we władzach Wydziału Farmaceutycznego, jest Michał Marszałł z katedry Chemii Leków, gdzie licznych znajomych ma także Michał R. i jego żona Maja B. (co widać m.in. na Facebooku).

4. Jak widać na załączonych poniżej grafikach:

- Katedra Prawa Medycznego i Farmaceutycznego mieści się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. To tu odbywają się zajęcia z prawa medycznego i farmaceutycznego dla wszystkich kierunków studiów, Wydziałów Lekarskiego, Farmaceutycznego, Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu.

- Prawa Medycznego i Farmaceutycznego UCZĄ PROKURATORZY z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i Prokuratur Rejonowych:

- Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy JERZY DUŻY (gdzie trafiło moje zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa)

- Prokurator BOGUSŁAW SYGIT (opis poniżej)

- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdańsku DAMIAN WĄSIK (ponadto w Collegium Medicum w Bydgoszczy pracują profesorzy wydaleni z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, za podejrzenie brania korzyści materialnych - Prokuratura Rejonowa w Gdańsku umorzyła postępowania).

Kolokacje i powiązania na przykładzie sprawy plagiatu, którego miał się dopuścić Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Artykuł Gazety Pomorskiej z maja 2013 roku.

Rzecznik Dyscyplinarny Uniwersytstu Mikołaja Kopernika w Toruniu, to prokurator z ponad 30-letnim stażem – Bogusław Sygit, pracownik Collegium Medicum w Bydgoszczy, uczący Prawa Medycznego i Prawa Farmaceutycznego. Po ujawnieniu plagiatu przez Dziekana Wydziału Prawa UMK w Toruniu – Rzecznik Dyscyplinarny – Bogusław Sygit (!) ZAWIESIŁ postępowanie dyscyplinarne, wbrew opiniom pracowników UMK w Toruniu oraz obowiązującym przepisom prawa. Sprawą zajmuje się (!) Prokuratura Rejonowa w GDAŃSKU.

Artykuł Expressu Bydgoskiego z lutego 2016 roku - Dziekan Wydziału Prawa UMK w Toruniu dalej nie ma postawionych zarzutów. Minęły 3 lata od publikacji Gazety Pomorskiej i prawie 5 lat od podjęcia sprawy. W ciągu 5 lat Dziekan Wydziału Prawa nie zdążył stawić się w Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku, celem postawienia zarzutów!


Sprawa zakończyła się następująco:

Dziekan Wydziału Prawa UMK w Toruniu przez okres ponad 5 lat nie zdążył pojawić się w Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku celem postawienia zarzutów i żłożenia wyjaśnień, więc ... Sąd Rejonowy we Włocławku umorzył sprawę. Włocławek to małe miasto niedaleko Torunia (woj. Kujawsko-Pomorskie). Utrzymał to Sąd Okręgowy we Włocławku. Dlaczego nie w Gdańsku, gdzie miało być prowadzone postępowanie? Brak znajomości i kolokacji w sądach w Gdańsku, czy w Gdańsku wyrok musiałby być zgodny z przepisami prawa?

Z niechlubnym Wydziałem Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu współpracuje Kancelaria Adwokacka Czyżewscy z Warszawy (ul. E. Plater 10), którą opisałam w dziale dotyczącym reakcji środowiska prawniczego na przemoc, stalking, hejt. Czyżewscy organizują konkursy, gdzie nagrodą jest staż/ praktyka w ich kancelarii, sami są absolwentami tej uplasowanej nisko w rankingach Uczelni.


Artykuł z Dziennika Toruńskiego, 05.01.2018 r.

Kolejna sprawa tym razem z Collegium Medicum w Bydgoszczy, Rzecznik Dyscyplinarny nie zawiadomił Prokuratury, no bo po co? Pracownicy CM UMK i UMK są tak zajęci, że nie mają czasu brać udziału w postępowaniach karnych, habilitacyjnych itp.

Oczywistym jest, że postępowania karne, w których udział biorą osoby związane z Collegium Medicum UMK w Toruniu, jego pracownicy, studenci – m.in. Jarosław B., chroniony przez Bogumiłę Kupcewicz, zdjęcia do niedawna można było podziwiać na stronie CM UMK w Bydgoszczy, zostaną umorzone. A w ramach zapowiedzianego rewanżu skasowanie nagrań Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Jacka Sapy – stenogramy spisane przez Kancelarię Adwokacką, a nagrania zabezpieczone – który powoływał się na fałszywe, ustne informacje uzyskane z Collegium Medicum w Bydgoszczy i na tej podstawie opierał swoje decyzje, uniemożliwiając mi udział w zajęciach, tak by potem uznać je za nieważne i usunąć je z akt studenta, choć postępowanie prowadził przez cały rok akademicki.

Czy znajomości Kupcewiczów miały też wpływ na decyzje w Sądzie Rejonowym w Krakowie, a może na postępowanie SSO Aleksandry Sołtysińskiej - Łaszczyca, która wpisywała mnie do akt sprawy świadka koronnego i wyczytywała, chociaż jako student prawa, na praktykach nawet nie przechodziłam koło akt sprawy?  Wiadomo, że całą sprawę nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy i wydawała decyzje, przesyłała moje zeznania do Krakowa, nadzorowała postępowanie przeprowadzone w Krakowie. Trudno uznać tak rażące naruszenia prawa za przypadek, a należy je uznań za jawną i celową ochronę przestępców. Pisma adw. Angeliki Mazur Kubowicz, szczególnie te z Krakowa oraz jej zachowanie pozostawiają wiele do życzenia.

SKANY BYDGOSZCZ + UMORZONY PLAGIAT DZIEKANA UMK

1. Kwiecień 2015 r.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z moim uzupełnieniem (widoczna tylko 1 strona), które zawierało listę kilkuset świadków, pogrupowanych na poszczególne okoliczności, które umieściłam podczas składania zeznań na Komisariacie Policji w Bydgoszczy. Do protokołu została też złożona i odsłuchana płyta CD z nagraniami rozmów Jacka Sapy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, oraz stenogramy spisane przez Kancelarię Adwokacką. 

2. Październik 2015 r.

Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Północ - Marcina Zawieruszyńskiego o umorzeniu dochodzenia, którego nie podjął bowiem nie przeprowadził dowodów z zeznań kluczowych świadków, smsów z groźbami, printscreenów z Facebooka, danych informatycznych i telekomunikacyjnych oraz nagrań Jacka Sapy itd.

Zeznania złożyłam wraz z kolejnym materiałem dowodowym, co zostało wpisane do protokołu z zeznań (nagraniami i stenogramami Jacka Sapy z UJ). Został przesłuchany Świadek, który potwierdził moje zeznania oraz Michał R., który w 3 zdaniach powiedział, że mnie nie zna oraz NIE WIE kiedy i gdzie studiował. Koniec. Czy policjantka przeprosiła go za to, że musiał pojawić się na komisariacie? 

Nazwiska prokuratorów oraz ich praca w CM UMK / UMK, jak i nazwiska na komisariatach policji oraz nazwiska byłych policjantów z podbydgoskiej miejscowości, przyjaciół i sąsiadów rodziny Michała R., w tym ojca od kieliszka, którzy teraz pełnią funkcję biegłych w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy - nie są przypadkowe, jak pokazuje chociażby poniższy screen:

3.  Listopad 2015 r.

Zażalenie mojego Pełnomocnika na decyzję Prokuratora.

4. Luty 2016 r.

Postanowienie Sędziego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy  - Karola Przybysza. W pierwszej części możemy przeczytać stan faktyczny dotyczący decyzji Prokuratora - Mariusza Zawieruszyńskiego, co stanowi większą część uzasadnienia. Na drugiej stronie możemy przeczytać uzasadnienie, które w ogóle NIE ODNOSI się do treści złożonego zażalenia z listopada 2015 r. Nie ma absolutnie żadnego odwołania do:

- przywołanych przepisów prawa, które to zostały naruszone,

- braku zabezpieczenia danych internetowych i telekomunikacyjnych, co może zrobić jedynie policja,

- wiadomości SMS z groźbami i obelgami wraz z numerami telefonów (oraz danymi właścicieli), które zostały dołączone do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,

- braku przesłuchania świadków

- złożenia fałszywych zeznań przez Michała R.

Znamienne, iż przewodniczącym Wydziału III Karnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy był Piotr Kupcewicz (mąż Bogumiły Kupcewicz, pracownika Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu i prodziekana Wydziału Farmaceutycznego CM UMK w Bydgoszczy), obecnie jest sędzią Wydziału Karnego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Postanowienie wydał kolega z pracy pana Kupcewicza z Wydziału III Karnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

5. Czerwiec 2017 r.

Po moim wniosku do Prokuratury Krajowej (część dostępna w Akta Kraków) i przeprowadzonym przeze mnie postępowaniu, sprawy karne zostały ponownie wszczęte zarówno w Bydgoszczy jak i Krakowie, o czym Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy została poinformowana.

Prokurator Marcin Zawieruszyński z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Północ postanowił umorzyć dochodzenie, niemalże tego samego dnia, kiedy wydał postanowienie o jego wszczęciu, na podstawie mojego wniosku do Prokuratury Krajowej. Nomenklatura użyta przez Zawieruszyńskiego, budzi wątpliwości, bowiem nie wiadomo o jakie zażalenie chodzi i co miało zostać umorzone, skoro nie podjęto żadnych czynności. Nie wiadomo również dlaczego prokurator nie wystosował pisma z informacją do mnie, jako osoby działającej w imieniu własnym, a przesłał to na adres pełnomocnika i skąd tak długi czas oczekiwania, niezgodny z przepisami Kodeksu Postępowania Karnego? Gdyby uwzględnił zażalenia Mazur- Kubowicz i dlatego wysłał do niej postanowienie, to mój wniosek do Prokuratury Krajowej pozostałby do dnia dzisiejszego nierozpatrzony (lipiec 2019r.).


5. Lipiec 2017 r.

Zażalenie mojego Pełnomocnika na decyzję Prokuratora.

6. Październik 2017 r.

Postanowienie Sędziego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Łukasza Bema z III Wydziału Karnego, w którym przewodniczącym wydziału był Piotr Kupcewicz, mąż Bogumiły Kupcewicz z CM UMK w Bydgoszczy, obecnie sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Oczywiście brak odniesienia do zarzutów podniesionych w zażaleniu.

UWAGA !

Przedawnienie karalności czynu i aktualne działania (09.2019 r.) można zobaczyć na przykład tu:

O MNIE
AKTUALNE DZIAŁANIA PRZESTĘPCÓW - BARDZO POWAŻNE!
SKANY WARSZAWA + SĘDZIA SR ODMAWIA PRZESŁUCHANIA!