RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

- PRAKTYKA

W 2015 roku posłowie Platformy Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i niezrzeszeni zgłosili kandydaturę Adama Bodnara na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. 24 lipca 2015 Sejm wybrał go na urząd RPO (za jego kandydaturą zagłosowało 239 posłów, kontrkandydatka Zofia Romaszewska otrzymała 155 głosów). 7 sierpnia 2015 Senat zatwierdził jego wybór i 9 września 2015 Adam Bodnar złożył przed Sejmem ślubowanie, obejmując tym samym urząd na okres pięcioletniej kadencji.

W praktyce wygląda to tak, iż Rzecznik Praw Obywatelskich, w większości przypadków nie zajmuje się rozpatrywaniem spraw obywateli. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich skupia się głównie na działalności politycznej i promocji ugrupowań politycznych, wywodzących się z lewej strony sceny politycznej, co widać szczególnie w mediach społecznościowych (Twitter etc.). Wszelkie spotkania i medialne wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich skupiają się na krytyce obecnie rządzącej partii i promocji opozycji. Moja sprawa podobnie jak sprawy setek Polaków jest przez Rzecznika Praw Obywatelskich zbywana i pomijana, bowiem nie "zalicza się" do promocji opozycji, a dodatkowo uderza w kolegów Adama Bodnara z mediów społecznościowych, których za wszelką cenę chronić należy, co okazuje się specjalnością RPO, szczególnie w sytuacji jawnego łamia praw obywateli zawartych w Konstytucji RP. Ale co Konstytucja RP znaczy dla Adama Bodnara, kiedy w grę wchodzi dobro kumpli? Nic nie znaczy, jak mawiał Antoni Kępiński "Ze wzrostem poczucia władzy rośnie poczucie własności, a maleje poczucie rzeczywistości".


Adam Bodnar a przestępstwa z nienawiści - STALKING.

W praktyce mogę ocenić pracę RPO na rzecz osób poszkodowanych przestępstwami z nienawiści -  w tym stalkingiem. Dowód? Proszę bardzo, wystąpienie Adama Bodnara z 2010 roku, w sprawie stalkingu, kiedy to jeszcze Adam Bodnar sprawował funkcję społeczną - działając w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jakże odmienne od obecnego stanowiska Adama Bodnara, kiedy to zajmuje funkcję polityczną, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, co dodatkowo wykorzystuje do ochrony swoich znajomych. Przykłady i wystąpienia Adama Bodnara wraz z HFPC w sprawie stalkingu można mnożyć, co pokazuje nagłą zmianę poglądów na przestrzeni kilku lat, zmiany zajmowanego stanowiska oraz pozyskania nowych znajomości, które to dla Adama Bodnara stały się piorytetem. Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest organizacją, która systematycznie zbywa osoby, które do niej się zwracają z prośbą o udzielenie wsparcia, o czym miałam okazję się przekonać (opis w dziale FUNDACJE), osoby działające w HFPC są ściśle związane z Adamem Bodnarem, który sam z tej organizacji się wywodzi. Działania Bodnara są tożsame z działaniami HFPC (wystąpienia w sprawach dziennikarzy, polityków i osób medialnych, pomoc prawna i wsparcie dla dziennikarzy, polityków i osób medialnych). Obywatele - nie związani z mediami - nie istnieją. Niestety szokująca ignorancja Helsińskeij Fundacji Praw Człowieka, w rzeczywistości organizacji politycznej, potwierdzona jest przez ogrom wiadomości, jakie otrzymuję od osób, których podobnie jak mnie zlekceważono oraz potwierdzona jest w wywiadach z osobami dotkniętymi przemocą, które podkreślają ignorancję tej organizacji (wywiady na onet.pl).

Pozostaje wierzyć, że na następną kadencję zostanie wybrana osoba, która swoim działaniem, a nie kampanią medialną, udowodni, że jest godna piastowania tego zaszczytnego urzędu, sprawowanego na rzecz wszystkich obywateli RP, a nie tylko polityków i dziennikarzy.

O politycznych aspiracjach pracowników biura Rzecznika Praw Obywatelskich, świadczy chociażby fakt, iż zastępca RPO - pani Spurek zrezygnowała ze sprawowanej funkcji (piastowanej na rzecz Obywateli) i obecnie jest pełnoprawnym politykiem, który dołączył do partii politycznej, która została zarejestrowana 29 czerwca 2018 pod nazwą Kocham Polskę. Podczas konwentu założycielskiego przyjęła nazwę „Wiosna”. Z list partii "Wiosna" bierze udział w wyborach politycznych. 

Pismo Adama Bodnara jako sekretarza HFPC z 2010 roku odnoszące się do projektu wprowadzenia art. 190a do Kodeksu Karnego i penalizacji przestępstwa stalkingu.

Adam Bodnar, przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podkreśla:

1. "Stalking jest przestępstwem, które wymaga natychmiastowej reakcji ze strony organów ścigania, zarówno w zakresie kwestii ujęcia i odizolowania sprawcy"

2. Zapewnienie opieki pokrzywdzonemu.  Stsowanie środków zapobiegawczych, tj. zakazu kontaktowania się, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego.

3. Fundamentalne znaczenia ma ochrona prywatności osób pokrzywdzonych.

4. Z przeprowadzonych badań wynika, że zagrożenie przestępczością jest wysokie.

5. Władze państwowe mają obowiązek ochrony sfery prywatnej obywateli, w szczególności zmierzające do identyfikacji tożsamości przestępcy.


Takie stanowisko zarówno obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz fundacji - HFPC - można porównać z odpowiedziami udzielanymi Obywatelom, które to są zbywające, ignorujące i przede wszystkim stanowią zaprzeczenie oficjalnych postualtów, wypowiedzi tych ludzi. Poniżej zamiszczam skany pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, co jeszcze mocniej pokazuje absolutny brak działań w sprawwach obuwateli, wsparcie i popracie hejtu, stalkingu oraz przemocy. Praktyka jest diametralnie inna od poglądów prezentowanych i publikowanych w mediach.


 


Poniżej - pliki do pobrania:

1. Cyberprzemoc wobec kobiet

- Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 2017 r.

Raport prezentuje niezwykle odmienne stanowisko HFPC w porównaniu do realnych działań fundacji. Pozytywna kreacja działań HFPC do wiadomości MEDIÓW. Realne stanowisko, jakże odmienne od prezentowanego, w sprawie stalkingu i cyberstalkingu HFPC do wiadomości "zwykłych obywateli" (opublikowane zostanie na stronie w zakładce FUNDACJE).

Absolutnie warto się z nim zapoznać, gdyż nakreśla problem cyberstalkingu, chociażby po to by w przewodzie sądowym wykorzystać część argumentów lub powołać się na umieszczone dane, a prezentowane na końcu sprawy można wykorzystać w postępowaniach przed ETPC przeciwko Polsce.

Polecam!

2. Jak informować w postępowaniu karnym? Polskie prawo i praktyka a standardy europejskie.

- Raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 2016 r. w zakresie wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym.

Kolejny Raport, który prezentuje pozytywną kreację działań HFPC do wiadomości MEDIÓW. Realne stanowisko HFPC skierowane dla "zwykłych obywateli" jest oczywiście drastycznie odmienne, bowiem HFPC razem z Adamem Bodnarem poza medialną promocją i promocją wybranych ugrupowań politycznych nie interesją się naruszeniami praw człowieka i obywatela. Dowodem w sprawie są postępowania prowadzone przez te instytucje, w tym m.in. moja sprawa dotycząca przestępstwa stalkingu.

W tym miejscu można porównać wizję i rzeczywistą praktykę RPO oraz HFPC. Wystarczy przeczytać tylko zamieszczone skany - nic dodać nic ująć.

3. Komentarz do wprowadzenia przestępstwa "stalkingu" do Kodeksu karnego z 2010 roku, podpisany przez Adama Bodnara.

Ponownie, drastycznie odmienny od obecnego i aktualnego stanowiska Adama Bodnara, i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka komentarz do art. 190a k.k.