SĘDZIA SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE 

ALEKSANDRA SOŁTYSIŃSKA - ŁASZCZYCA

Zdjęcie pochodzi z publikacji prasowej. Przedstawia rozprawę osoby związanej z Bublem & Zielinko.

Biorąc pod uwagę przebieg postępowania w Krakowie (skany w dziale Akta Kraków), trudno nie wskazać i wiązać postępowania (odmowy podjęcia czynności, niezgodnych z prawem) z SO w Krakowie. W grudniu 2015 roku, podczas obowiązkowych praktyk studenckich (prawo mgr), SSO Sołtysińska - Łaszczyca: 

1. Wpisywała mnie i wyczytywała na rozprawach niejawnych świadka koronnego, mimo iż MNIE TAM NIE BYŁO. Byli za to: protokolant Marek Leśniewski (Marek Leśniak), kilkudziesięciu policjantów oraz sami zainteresowani. Podkreślenia wymaga, że student na praktykach nawet nie przechodzi obok akt sprawy, nie mówiąc już o aktach spraw niejawnych, które przed rozprawą sędzia miała w zwyczaju zabierać do domu/swojego gabinetu. Jako student na praktykach, miałam swoje miejsce w pokoju protokolantów SSO Aleksandy Sołtysińskiej i SSO Dariusza Mazura, razem ze studentem UJ (jedynym), który został przydzielony na praktyki do SSO Mazura. SSO nie wpisywała i nie wyczytywała swoich asystentów oraz swoich protokolantów. Postępowanie 45-letniej kobiety było tak skrajnie nieodpowiedzialne, niezgodne z jakimikolwiek przepisami (Sołtysińska często żartowała sobie ze swoim protokolantem - Markiem Leśniewskim - o "kryminałach" przed rozprawami, a żarty dotyczyły również tego, kto śpi),  że późniejsze postanowienia sądu rejonowego należy bezsprzecznie łączyć ze sprawami i osobami z sądu okręgowego, szczególnie w sytuacji licznych zdjęć przedstawiających Dariusza Mazura i jego kolegów z wydziału karnego SO oraz wydziałów karnych sądów rejonowych, w tym w pierwszym rzędzie bijących brawa stającemu na ławce Mazurowi - sedziów, z mojej prywatnej sprawy. Ponadto na uwadze należy mieć postępowanie i aresztowania z 2018 roku przeprowadzone wśród sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, co powinno zostać rozszerzone również na sąd okręgowy i sądy rejonowe w Krakowie. Link do artykułu prasowego: https://dziennikpolski24.pl/juz-ponad-50-osob-zamieszanych-w-afere-korupcyjna-w-sadzie-apelacyjnym-w...

Czy w sprawie pomogła znajomość Sołtysińskiej, pracownika UJ, z Jackiem Sapą z UJ (policja skasowała dostarczone nagrania i spisane stenogramy przez kancelarię adwokacką) ze Skoczylasem, wspierających Ochnik i Reszkowskiego czy rodziną Chmury? Opis w kolejnych podstronach do niniejszego działu i postępowaniu dyscyplinarnym.


2. Jako student na praktykach, chodziłam na rozprawy jawne sędzi. Na rozprawach byli oczywiście aplikanci/aplikant przydzieleni tej SSO/kolegom SSO Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy odbywali tam obowiązkowe zajęcia praktyczne. Na tych rozprawach i posiedzeniach była często rodzina / znajomi / "koledzy" przestępców. Podczas jednej z rozpraw siedziałam za prokuratorem z uwagi na bezpieczeństwo i towarzystwo "kolegów - przestępców" jakie zasiadło na widowni, wyproszone po rozpoczęciu rozprawy i zarządzonej przerwie. Co miałam wspólnego z prokuratorem - nic. W tym czasie odbywały się także rozprawy osób ze środowiska Bubla & adw. Zielinko, który, jak wynika z materiałów prasowych, wyrok był skazujący. Niejaki Bubel, kierownik biura adw. dr Zielinko opisał na swoim "portalu" ojca SSO Sołtysińskiej - Łaszczycy - partnera SK&S Legal w Warszawie - Stanisława Sołtysińskiego. Towarzystwo, ze słownictwem i zachowaniami niskich lotów (biorąc pod uwagę strony Zielinko i Bubla oraz prymitywne zdjęcia i "komplementy" zachwalające Zielinko, btw. zadziwiająca jest bezczynność ORA w Warszawie) związane z EWSPiA w Warszawie - Dariuszem Czajką (sprawy dyscyplinarne, niejasne przejmowanie nieruchomości, studia z egzaminami/wykładami/ćwiczeniami przez internet - jakie znajomości w MEN należy mieć, aby szkołę wyższą prowadzić przez internet ?) i Kruszyńskim z Białegostoku, skąd pochodzi Zielinko z Bublem.

3. Jako student na praktykach brałam udział w posiedzeniach (u swojego sędziego) przestepców zarówno tych przywożonych do Polski, jak i tych, wywożonych z Polski. Udział brała także rodzina / znajomi / "koledzy" mafiozów z Polski > Krakowa złapanych za granicą, którym zasądzono długoletnie wyroki do odbycia w więzieniu. Dla urozmaicenia znaleźli się również bardzo groźni przestępcy złapani na terenie Polski (ujęci podczas "rodzinnych" przejazdów przez Polskę), o skali powagi świadczy chociażby angaż zagranicznych organów w ujęcie przestępców, gdzie kaliber był dużo wyższy niż w przypadku Polaków, którzy mieli po kilkanaście lat za pobicia, morderstwa i inne. Posiedzeń było całkiem sporo, obok SSO Sołtysińskiej udział brała prokuratorka Prokuratury Okręgowej - prok. Lidia Jaryczkowska (przy większości spraw). Koleżanka SSO, o czym świadczą chociażby spotkania przed rozprawą i ustalanie werdyktu, co w Krakowie było/jest (?) na porządku dziennym, sądy mieszczą się obok siebie, a sędziowie z poszczególnych wydziałów dobrze się znali i odwiedzali (co widać chociażby na zdjęciach Iustiti - SSO Mazur, obok bijący brawo SSR Korbiel w I rzędzie /sędzia z mojej sprawy/). Udział w posiedzeniach brała też rodzina osób, których dotyczyła ekstradycja (m.in. przestępcy z Ukrainy, a to, że nosiłam kodeks, czy togę sędzi do pokoju nie oznaczało, że nią jestem). Poza spotkaniami na posiedzeniach Ukraińcy przychodzili też do pokoju pracowników, płakali itp. Poza takimi odwiedzinami, odbywały się też odwiedziny pełnomocników Polańskiego i rodziny/kolegów "zwykłych polaków" odpoczywających w areszcie, których rozprawy/posiedzenia w przedmiocie ENA aktualnie się odbywały. 

Student na praktykach jest ostatnią osobą, która ma dostęp do jakichkolwiek informacji czy akt spraw, praktyka polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności studenta. Pierszeństwo mają aplikanci, protokolanci i oczywiście sędziowie, którzy przed rozprawą mają akta, zabierają je. Student jest tak samo narażony na negatywne konsekwencje, chodzi z sędzią na rozprawy/posiedzenia, odwiedza pokój sędzi ("goście i obserwatorzy" pod gabinetem), przebywa w pokoju pracowników wydziału, na czole nie ma napisanego statusu. W 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie mieścił się w STARYM budynku. Ponadto, protokolantka SSO A. Sołtysińskiej, która jako jedyna miała dostęp i posiadała wszystkie certyfikaty do informacji niejawnych, niejaka - Joanna, w Sądzie Okręgowym już nie pracuje.  Na portalu orzeczeń sądów powszechnych NIE MA żadnych orzeczeń SSO Aleksandry Sołtysińskiej - Łaszczyca, które zawierałyby dane protokolantów - Marka Leśniewskiego i Joanny. 

Btw. podkreślić należy, iż nazwiska Mazur czy Chmura to bardzo popularne nazwiska w Krakowie, obstawione nimi są komisariaty policji, Prokuratura Okręgowa i sądy - tu np. Sąd Okręgowy w postaci asystentów sędziów.

Ponadto, w mojej prywatnej sprawie udział brał - prokurator Jarosław Brożek - Brożek związany jest z Wisłą Kraków. Latem 2016 roku, Brożek dostał udaru. W 2018 roku na podstawie ENA sprowadzono do Polski niejakiego "Miśka" - groźnego przestępcę oskarżonego m. in. o zabójstwa z Mafii z Wisły Kraków. Sprowadzenie do Polski przestępcy trwa zazwyczaj kilka lat, kiedy i przez jakiego protokolanta SSO Sołtysińskiej została wystawiona ENA ?  - Nie wiem. Ze środowisikiem "kibiców" piłkarskich, z Wisły Kraków, związana jest także rodzina Sachy Baudineta ( w PL Korwin - Małaszyński), umieszczonego przeze mnie w zawiadomieniu, łącznie z dostarczeniem nagrania.

Skany w dziale: MÓJ STALKER - PRAKTYKA.


Mając na uwadze przebieg postępowań, w szczególności tych w Krakowie (na UJ) i postępowanie - PISMA I ZAŻALENIA adw. Angeliki Mazur Kubowicz, mojego adw. z wyboru, trudno uznać przeprowadzone postępowania za jakikolwiek przypadek. Pisma adw. Angeliki Mazur - Kubowicz, te z  Krakowa, trudno uznać za zażalenia napisane przez adwokata ! 


Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności i aktualne działania przestępców, jak i groźby, które zaczęły się latem 2016 roku na ul. Liściastej 8 w Krakowie - a spełniane są w Warszawie (obecnie stan zdrowia jest poważny, potwierdzone m.in. w MRI i ostatnich pilnych pobytach w szpitalu) POLICJA POWINNA W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM PRZEPROWADZIĆ CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, A NIE ODMAWIAĆ ICH PODJĘCIA - i to niezgodnie z prawem !